Site İçi Arama
 
 
Toprak Analiz Sonuçları
 
Numune numarası girerek arama yapabilirsiniz
Tanıtım Videosu
BURSA'DA GIDA VE TARIM DERGİSİ REKLAM TARİFESİ

 


 
İŞLETME KAYIT BELGESİ MÜRACAATI İÇİN GEREKLİ BELGELER - 24.01.2012
  

İŞLETME KAYIT BELGESİ MÜRACAATI İÇİN GEREKLİ BELGELER

            Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yayınlanan yönetmelik kapsamında gıda üretimi yapan işletmeler ile satışa ve toplu tüketime sunan işletmelere "İşletme Kayıt Belgesi" alma zorunluluğu getirildi. 17 Aralık 2011 tarihli Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren " Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik " kapsamında zorunlu olan "İşletme Kayıt Belgesi" alabilmek için gerekli olan belgeler aşağıya çıkarılmıştır.

            Üretim Yapan Gıda İşletmeler :

            1- Dilekçe ve Beyanname (Ek-4)

            2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının veya Deneme İzin Belgesinin sureti. (Noter veya veren kurum Onaylı)

            3- Kapasite raporu veya ekspertiz raporu, resmi kurumlarda kurum beyanı. (Aslı, Noter veya veren kurum Onaylı)

            4- Gıda işletmecisinin güncel bilgilerini içeren Ticaret Sicil Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi (Yapısı gereği sicil gazetesinde yayımlanamayacak kurum ve kuruluşlar hariç) (Aslı, Noter veya veren kurum Onaylı)

            5- Şeker üretimi veya şeker paketlemesi konusunda faaliyet gösterecek gıda işletmelerinin Şeker Kurumu'ndan alacağı uygunluk yazısı.

            6- Meslek odası bulunan meslek mensupları için odadan alınmış çalışma belgesi, meslek odası bulunmayan meslek mensupları için gıda işletmecisiyle yapacağı noter onaylı sözleşme. (Noter veya veren kurum Onaylı)

            Sadece Satışa Sunan veya Toplu Tüketime Arz Eden Gıda İşletmeleri:

            1-Dilekçe ve Beyanname (Ek-4)

            2-Onaylı Ruhsat Fotokopisi

            İşlemler için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Belirlediği Fiyatları:

İşletme Kayıt Belgesi (Üretim Yeri)

Ücretler (TL)

a) 0-10 BG

250,00

b)11-20 BG

300,00

c) 21-30 BG

400,00

d) 31-40 BG

1.000,00

e) 41-50 BG

2.000,00

f) 51 ve üstü BG

3.000,00

İşletme Kayıt Belgesi (Satış ve Toplu Tüketim Yerleri )

Ücretler

a) 0-10 personel

50,00

b) 11-20 personel

100,00

c) 21-30 personel

250,00

d) 31-40 personel

1.000,00

e) 41-50 personel

2.000,00

f) 51 ve üzeri personel

3.000,00

Denetim Defteri

25,00

Ek-4

İŞLETME KAYIT BELGESİ BAŞVURU VE BEYANNAMESİ

................................................ İL/İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNE

Aşağıda beyan edilen işletmeme ait kayıt işlemlerinin yapılması hususunda gereğini arz ederim.

                                                                                          İşletme Sahibi

                                                                                        Adı, Soyadı, İmzası, Kaşe ve Tarih

İşletmenin Ticaret Unvanı

 
İşletmecinin Adı-Soyadı/Tüzel Kişiliğin Adı  
İşletmecinin Vergi Numarası 
İşletmenin Faaliyet Konusu 
Şirket, Kurum, Kuruluş  Merkez Adresiİli/İlçesi  
Köy/Mahalle 
Cadde/Sokak 
Bina No/Semt 
Gemi ise bağlı olduğu liman 
İşletmenin Adresiİli/İlçesi 
Köy/Mahalle 
Cadde/Sokak 
Bina No/Semt 
Gemi ise bağlı olduğu liman 
Telefon ve Faks Numarası  E-posta Adresi 
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı veya deneme izni belgesiVeren Kurum 
Tarih  
Numarası 
(*)Kapasite Raporu (   ) (*)Ekspertiz Raporu(   )  (*)Kurum Beyanı    (   ) Beygir Gücü  
Toplam Personel Sayısı 
Bitiş Tarihi 
(*) İstihdamı Zorunlu Personel Adı Soyadı 
Mesleği-Bölümü 
T.C. Kimlik Numarası 
İşletmenin haftada çalışma gün sayısı ve gün içerisinde çalışma saatleri……-……..saatleri arası ………….gün/hafta
İşletmenin faaliyet dönemi Tüm yıl boyunca (  )
Mevsimsel (   ) Faaliyette olduğu ayları belirtiniz 
(*)Hazır yemek, tabldot yemek ve meze üreten işyerleri hariç diğer perakende  işyerlerinde bu bilgiler gerekli değildir.EKLER: [Başvuru esnasında Ek-3’te talep edilen belgeler yazılır]

(*)Hazır yemek, tabldot yemek ve meze üreten işyerleri hariç diğer perakende  işyerlerinde bu bilgiler gerekli değildir.

EKLER: [Başvuru esnasında Ek-3'te talep edilen belgeler yazılır]
 
 
Adres :
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Hürriyet / BURSA
Tel: 0224 246 42 30
Fax: 0224 247 43 24
© Copyright 2009 İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Tasarım & Yazılım KaleNet