Site İçi Arama
 
 
Toprak Analiz Sonuçları
 
Numune numarası girerek arama yapabilirsiniz
Tanıtım Videosu
BURSA'DA GIDA VE TARIM DERGİSİ REKLAM TARİFESİ

 


 
Kestel
 

KESTEL        

Tarihi:                                                            

        Kestel ismi "CASTEL" kelimesinden zamanla değişerek olmuştur. Castel,Latin dilinde "kale" demektir.Doğu Roma İmparatorluğu zamanında ön Asya'dan gelecek olası akınlara karşı koyabilmek için sınır kalesi olarak kurulmuştur. Kuruluşu bugün Kale olarak adlandırılan alan içindedir. 

          Osmanlı devleti kurucusu Osman Bey zamanında Yenişehir-Bursa arasında Dimboz muharebesi sonucunda 1306'da Türklerin eline geçen Castel, zamanla Kestel adını almıştır. Kestel'i bir sınır kalesi olmaktan çıkarıp, yerleşim yeri olarak kuran şeyhülislam Vani Mehmet Efendidir.

          Van'ın Hoşat İlçesinde doğan Vani Mehmet Efendi başarılı bir eğitim hayatından sonra Saraya kadar yükselmiş,3.Viyana kuşatmasında ordu ile beraber sefere katılmış,o dönemde Osmanlı İmparatorluğu'nun yaşadığı çalkantılardan etkilenerek Padişah 4.Mehmet tarafından  Kestel'e sürgün edilmiştir. 

          O çağda Kestel; Serme, Barakfakih, Gürsu, Vakıf, İsabey topraklarını da içine alan bir çiftlik konumunda iken Vani Mehmet Efendi buraya Camii, İmaret, Medrese, Fırın, Kervansaray, Değirmen ve Hamam inşa ettirerek Ketselin ilk defa bir yerleşim yeri olarak hayata geçmesini sağlamıştır. Bugün bu yapılardan sadece merkezi camii ve hamam ayakta durmaktadır. 

          1877-1878 Osmanlı-Rus harbi sonrasında 40 evin bulunduğu bir yerleşim yeri olan Kestel'e Bulgaristan'ın Şumnu, Tırnova, Kızanlık,Çırpan bölgelerinden göçmenler getirilmiş sonraki yıllarda da göçler devam etmiştir. 

          1908 yılında Bulgaristan'ın Filibe İlindeki Kırçima ve Ustina  bölgelerinden 14 hane,1913 de 106 hane gelerek Kestel'e yerleşmiştir. 

Nüfus Yapısı:

         Kestel dışarıdan göç alan bir yerleşim yeridir. 1927'de 526 olan merkez nüfusu; 1990'da 15.239'a, 2000'de 27.496' ya çıkmıştır. Özellikle 1993 yılında tamamlanan 2064 göçmen konutuna yerleşim, İlçe nüfusunu arttırmış ve nüfus yapısını değiştirmiştir.

         İldeki 1990 ve 2000 yılları yıllık nüfus artış hızı incelendiğinde; Nilüfer'den (%o 130,65) sonra en fazla şehir nüfus artışının olduğu ilçesi (%o 59) Kestel'dir. İlçenin toplam nüfusu 44.102 olup kasaba ve köylerin nüfusu 16.606 (% 37,6)'dır.

İlçe merkezi ve köylerin 1990 ve 2000 Genel Nüfus Sayımlarına göre nüfus dağılımı aşağıdaki gibidir:

YILLAR 

1990 

2000

MERKEZ NÜFUS

15.239

30.320

KÖYLER NÜFUSU

16.471

11.931

BARAKFAKİH

2.198

TOPLAM NÜFUS

 31.710

46.456

Ekonomik Durum

         İlçe ekonomik zenginlik olarak ortalama değerlerin üzerindedir. Tarım ve sanayi İlçe ekonomisine yeterli katkıyı yapmaktadır. Nüfusun % 75'i sanayi ve hizmetler, % 25'i tarım sektöründe çalışmaktadır. Tarımla uğraşan 3.200 çiftçi ailesinde, 11.025 kişi çalışmaktadır.

TARIM:

         İlçe Tarım Müdürlüğü kuruluşunu tamamlamıştır. Barakfaki Beldesi ve Aksu Köyünde Köy Ziraat Teknisyenliği birimi bulunmaktadır.

         İlçe topraklarının % 50'sinden fazlası 1.sınıf tarım arazisidir. Yılda 3 kez ürün alınabilmektedir. 15.652 Ha tarım alanına karşılık 2007 yılında 1.392 çiftçi 50.794 Da. alan için doğrudan gelir desteği talebinde bulunmuş ve 507.946 YTL para dağıtılmıştır.

         Ova köylerinde sulama yeterli olmakla birlikte dağlık ve orman içi köylerin bazılarında yetersizdir. Çiftçiler araziden yeterince yararlanamamaktadır. Halen çalışmaları devam eden sulama göletleri ekonomik canlılık kazandıracaktır.

         Kestel'de 1942 yılından itibaren başlayan meyve fidanı üretimi ile 20 yıl önce başlayan dış mekan süs bitkileri üretimi tüm Türkiye pazarında satılmaktadır.

         Ova köylerde çoğunlukla şeftali ve armut başta olmak üzere meyve, dağ köylerinde ahududu ve böğürtlen ürünleri önemli düzeydedir.

         İlçede tarımla uğraşanların; % 10'u hayvancılık, % 1,5'i fidancılık, % 15'i sebzecilik, % 25'i meyvecilik, % 30'u tarla ürünleri, % 18,5'i diğer alanlarda (endüstri bitkileri, yem bitkileri, bağ vb.) faaliyet göstermektedir. Hayvan varlığı ise şöyledir:

Büyükbaş   : 3.095 baş
Küçükbaş   : 7.500 baş
Tek tırnaklı : 45 baş
Kanatlı       : 60.000 adet
Arı kovanı  : 1.200 adet
Ayrıca İlçemizde 5 adet süt işletmesi vardır.

Tarım Alanının Kullanım Şekli

KULLANIM ŞEKLİ

ALANI (hektar)

ORANI (%)

Tarla Arazisi

6.750

43

Sebze Alanı

2.036

13

Meyvecilik

4.801

31

Bağlar

35 

0.2

Zeytinlik

290 

1.8

Nadas

1.740 

11

TOPLAM

15.652

100


Üretim ve Verim Durumu

a- TARLA ÜRÜNLERİ :

ÜRÜN 

EKİLİŞ(dekar)

ÜRETİM (ton)

Buğday

43.000

12.000

Arpa

5.000

1.100

Yulaf 

5.200

830

Mısır(Dane)

250

150

Tütün 

1.450

137

Ayçiçeği

6.300

945

TOPLAM

61.200

15.16

b- SEBZECİLİK :

ÜRÜN 

EKİLİŞ (dekar)

ÜRETİM (ton)

Bakla

500

500

Barbunya (Fasulye)

500

450

Bezelye

300 

195

Biber (tüm çeşitler)

400 

850

Domates

1.500

6.000

Fasulye (taze)

1.000

3.280

Ispanak

 5.000

7.500

Lahana

400

1.050

Marul

380

350

Patlıcan

5.000 

15.000

Pırasa

400 

1.600

Soğan

300

840

Diğer

840

1.976

TOPLAM 

16.520

39.591

c- MEYVECİLİK :

ÜRÜN

EKİLİŞ (dekar)

ÜRETİM (ton)

Armut

12.900

25.800

Ayva

1.020

1.440

Elma

3.000

4.725

Erik (tüm çeşitler)

2.510

2.687

Kiraz

2.700

2.700

Şeftali

13.768

22.029

Ceviz 

360 

420

Bağ 

350 

175

Çilek 

6.670

3.335

Ahududu 

3.200

3.200

Diğer

1.620

810

TOPLAM

48.098

67.321


Son Beş Yıl İçinde Kestel İlçesinde Üretilen Meyve ve Süs Bitkisi Fidanı Üretim Miktarları

ÜRETİLEN FİDAN TÜR VE ÇEŞİTLERİ 2003 

2003 
ADET

2004
ADET

2005 
ADET

2006
ADET

2007 
ADET

Hurma 

2.498

1 8.799

15.250

5.500

500

Nar 

5.028

8.450

27.400

20.500

32.400

Ceviz 

13.658

 7.650

 4.800

 3.000

 0

Asma 

11.012

15.400

16.550

13.000

26.750

Kayısı 

21.631

34.570

38.300

19.000

 35.915

İncir 

9.834

17.150

33.450

62.700

 71.855

Dut 

13.354 

25.600

51.900

71.600

64.720

Ayva 

32.499

62.850

92.050

53.250

 76.610

Vişne 

19.222

26.850

54.850

50.500

57.025

Armut 

40.391

220.050

497.300

 422.700

487.500

Şeftali 

47.328

113.300

198.550 

328.650

245.700

Erik 

46.022

11.090

245.150 

255.800

221.300

Kiraz 

65.107

153.350

 380.000

374.500

338.550

Elma 

196.498

422.950

915.550

449.000

491.500

Diğer

24.005

44.730

73.940

187.500

268.30

MEYVE  FİDANI TOPLAMI

558.087

 1.172.789

2.645.040

2.317.200

2.418.626

Kavak

163.775

328.150

419.100

198.200

281.500

Dış Mekan

200.748

912.900

1.429.650

2.229.100

2.173.850

GENEL TOPLAM

922.610

2.413.839

4.493.790

4.744.500

4.873.976

         Üretim miktarlarında yıllar arasındaki ani düşüş ve yükseliş, bir önceki ekilişte talep edilen fidan miktarlarından kaynaklanmaktadır. Söz konusu rakamlar söküm dönemi ve vejetatif dönem raporlarından alınmıştır.

 SANAYİ:

         Kestel'de sanayileşme 1980'li yıllarda ivme kazanmıştır. 5 ana kümede toplanan fabrikalar; organize sanayi bölgesi oluşturularak alt yapı tamamlandıktan sonra değil, Belediyece Sanayi Bölgesi ilan edilmesiyle kendiliğinden oluşmuştur. İşletmeler ağırlıklı olarak KOBİ niteliğindedir. Mevcut sanayi bölgelerimiz;

- Kestel Organize Sanayi Bölgesi
- Kestel 2.Sanayi Bölgesi
- Barakfaki Sanayi Bölgesi
- Turan Köyü Sanayi Bölgesi
- Derekızık Yolu Sanayi Bölgesi'dir.

         Ayrıca 10.10.2004 tarihinde Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi kurulmuş, inşaatı devam etmekte olup 50 üyesi bulunmaktadır.

         Kestel'e sanayi, altyapı olmadan ve OSB kurulmadan girmiştir. Sanayi Bölgesi olarak adlandırılan bölgede her türlü yapılaşmayı sanayici yapmıştır. Sanayi kesiminin birçok sorunları vardır. Kestel'li Sanayiciler, sorunlarının çözümü için KESİAD'ı (Kestel Sanayici ve İş Adamları Derneği) kurmuş ve genelde tüm sanayiciler üye olmuştur (Üye sayısı 68). Barakfaki Sanayi Bölgesinde BARSİAD kurulmuştur. KESİAD' ın önderliğinde Kestel 1 No.lu Bölgede 7 Mayıs 2004 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onayı ile Organize Sanayi Bölgesi kurulmuştur. Fiilen 2004 yılı Temmuz ayında hizmete başlamış olup 73,43 Ha. arazide %85'i yapılaşmış, 72 faal fabrika ve 52 boş parselden oluşan alanda hizmet vermektedir. Sanayi kesiminin en önemli sorunları konu başlıklarıyla aşağıya çıkarılmıştır;

İlçemize Bağlı Köy İsimleri

AĞLAŞAN-ALAÇAM-AKSU-BABASULTAN-BARAKFAKİH ( Belde iken Mahalle oldu.)-BURHANİYE-ÇATALTEPE-DEREKIZIK-DUDAKLI-ERDOĞAN-GÖLBAŞI-GÖLCÜK-GÖZEDE-KAYACIK-KOZLUÖREN-LÜTFİYE-NARLIDERE-NÜSHETİYE -OSMANİYE -ORHANİYE-SAİTABAT-SAYFİYE -SEYMEN-SOĞUKSU-SERME(Köy iken Mahalle oldu)-ŞEVKETİYE -ŞÜKRANİYE -TURAN-ÜMİTALAN-YAĞMURLU-

 

KESTEL İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILAN ÇALIŞMALAR

Sıra No

YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN HİZMETLER

1

ÇKS(Çiftçi Kayıt Sistemi)Kayıt İşlemi

1500

Çİftçi

2

MGD(Mazot Gübre Desteği) Başvuruları

1350

Çİftçi

3

Sertifikalı Fidan Desteği

54

Çİftçi

4

Yem Bitkisi Desteği Müracatları

44

Çİftçi

5

Yağlık Bitki Ekilişleri1 Desteklemesi

37

Çİftçi

6

Büyük Baş Hayvanların Kayıt Altına Alınması(Küpeleme)

1000

Baş

7

Programlı Aşılamalar Büyük Baş

4400

Doz

8

Programlı Aşılamalar Küçük Baş

15000

Doz

9

Programlı Aşılamalar Kedi-Köpek

700

Doz

10

Arıcılık Destekleri

8 Arıcı

635 Kovan

Sıra No

YATIRIM PROGRAMINDA YER ALMIYAN HİZMETLER

1

Tarımsal Elektrik ve Sulama Suyu İhtiyaç Belgesi

29

Adet

2

Hisseli Satış İşlemleri

13

Adet

3

İşyeri Kontrolleri(Tohumlık,Yem,İlaç Bayii,Gıda Denetimi

Düzenli kontroller

4

Amatör Balıkçı Belgesi

115

Adet

Sıra No

ÇİFTÇİ EĞİTİMİ VE YAYIM ÇALIŞMALARI

1

Demonstarsyon çalışmaları

2

15  Da

2

Çiftçi Kursları

3

65 Çiftçi

3

Çiftçi Toplantıları

9

275 Çiftçi

4

Çiftçi İnceleme Gezileri

1

28 Çiftçi

5

Sirküler mektup

2 Konuda

220 Adet

Sıra No

BİTKİ     KORUMA     HİZMETLERİ

1

Bitki Yetiştirme(Fidanlık) Ruhsatları

33 Çiftçi

250 Da

2

Fidan Sevk Kontrolleri(Sevk Belgesi)

1432

Adet

3

Entegre Mücadele Çalışmaları

14 Çiftçi

10.950 Ağaç

4

Bitki Hastalıklarına Yönelik Teşhis ve Tedavi

450 Teşhis

950 Reçete

 
 
Adres :
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Hürriyet / BURSA
Tel: 0224 246 42 30
Fax: 0224 247 43 24
© Copyright 2009 İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Tasarım & Yazılım KaleNet