Site İçi Arama
 
 
Toprak Analiz Sonuçları
 
Numune numarası girerek arama yapabilirsiniz
Tanıtım Videosu
BURSA'DA GIDA VE TARIM DERGİSİ REKLAM TARİFESİ

 


 
Orhaneli
 

ORHANELİ

 A.    Coğrafi Durum

          Orhaneli ilçesi Bursa iline 55 km. uzaklıktadır. Doğusunda Keles, batısında Mustafakemalpaşa, kuzeyinde Osmangazi ve Nilüfer, güneyinde Büyükorhan ve Harmancık ilçeleriyle çevrilidir.Linyit, mermer, krom, sıcak su, maden suyu ve orman gibi yeraltı ve yerüstü kaynakları bakımından oldukça zengin olan ilçenin denizden yüksekliği 487 m olup, yüz ölçümü 764 km2 dir.İlçe de dağlar yüksek olmayıp mevcut yerler genellikle ormanlarla kaplıdır. Gölü olmayan ilçenin küçük dere ve çayların dışında önemli akarsuyu Atranos çayı (Kocasu) vardır 

B.    Nüfus  

          İlçemizde, 1888 yılında kurulan Merkez Belediyesi, 1988 yılında kurulan Göynükbelen Belde Belediyesi ve 1992 yılında kurulan Karıncalı Belde Belediyesi olmak üzere 3 Belediyemiz mevcut olup, 53 köyümüz bulunmaktadır. Ayrıca ilçe merkezinde 6 mahalle (Gazipaşa, Fevzipaşa, İsmetpaşa, Esentepe, Üçyüzevler ve Karabekirpaşa), Göynükbelen’ de 3 mahalle (Karandere, Gümüşsuyu, Merkez) ve Karıncalı’ da 2 mahalle (Siteler, Merkez) mevcuttur. Orhaneli’nin 2000 yılı genel nüfus sayımına göre toplam nüfusu 30.449’dur. 

C.  Ekonomik Durum      

 Orhaneli’nin ekonomisi tarım, hayvancılık, madencilik ve buna dayalı işleme tesislerine dayanmaktadır.İlçede yoğun olarak çilek, kiraz, vişne, ceviz ve badem yetiştirilmekte ve kiraz ihracatı yapılmaktadır. Ayrıca hayvancılık da halkın önemli gelir kaynağıdır.Orhaneli’de krom, linyit, manyezit, asbest, dolomit, mermer, talk, kalsit, feldspat, siyanit, kireç taşı, olivin, demir içeren maden yatakları bulunmaktadır.Madencilik alanında; BLİ. Kömür İşletmeleri, Şe-tat Madencilik (Krom işletmesi), mermer ve granit ocakları faaliyet göstermektedir. BLİ. Kömür İşletmelerince üretilen Linyit kömürü Termik santralinde enerjiye dönüştürülmekte, Şe-tat madencilikçe ilçemizden çıkarılan krom ve olivin ilgili şirketin ilçemizdeki tesislerinde işlenerek satışa sunulmaktadır. İlçemizdeki madencilik ve buna dayalı işletmeler 2300 civarında kişiye istihdam sağlamaktadır.

III. TARIMSAL DURUM      

A. Genel Arazi Kullanımı            

       İlçenin yüzey şekli dağlık ve dalgalı bir yapıya sahiptir. Toprak profili zayıftır. Kocasu Vadisinde kısmen alüvyal birikim vardır. Bu alanlar sulamaya uygun taban arazileridir. Özellikle Deliballılar, Çöreler, Akçabük, Yürücekler ve Merkeze ait araziler bu alanda olup oldukça verimlidir. Bu köylerin arazilerinin büyük bir çoğunluğu sulanabilir niteliktedir. Polikültür sebze üretimine uygun arazilerdir. Çınarcıktan başlayıp Koçu, Erenler, Ağaçhisar, Fadıl ve Karasi’ye kadar uzanan bölümde arazi yapısı oldukça dalgalı, sulama olanakları kısıtlı, su kaynakları sınırlı, parçalı yapıdadır. Bu köylerin arazileri ormanla da iç içedir. Sulama suyu olarak çiftçiler kendi olanakları ile açtıkları kuyularda elde ettikleri su ve kaynak sularından kısmen sulama yapmaktadırlar. Halk arasında Adırnaz olarak bilinen; Kadıköy, Demirci, Yakuplar, Baloğlu… Köylerinin arazileri ise daha az dalgalı, plato düzlükleri bazı yerlerde ormanla iç içe bir yapı göstermektedir. Burada da yine kendi olanakları ile kısmi sulama yapılmaktadır. İlçemizde Karabağ Deresi Havzası içinde olan ve Kusumlar, Serçeler, Sadağı, Girencik Köylerini içine alan vadi de yine sulama yapılabilecek verimli arazilerdir. Buralarda da polikültür tarım yapma olanağı vardır.    

Arazi Kullanım DurumuAlan(da)
Tarım Arazisi  197.997*
Çayır-Mera    2.043
Orman ve Fundalık518.960
Tarım dışı alan  45.000
TOPLAM764.000

 

 

 

 

 

                 İlçede ekilen tarım arazisinin düşük olmasında başta iklim, toprak koşulları, sulama sorunu, işgücü ve bölgenin sosyo-ekonomik yapısı gibi etkenlerin olumsuzlukları dikkat çekmektedir.  

TARIM ARAZİSİNİN KULLANIM DURUMU 

Arazi Kullanım DurumuAlan (da)
Tahıllar96.400
Meyve16.065
Bağ 2.800
Sebze14.730
Yem Bitkileri6.310
Sanayi Bitkileri6.840
Diğer Tarım Ürünleri 18.000
Tarım Arazisi Olup da Kullanılmayan Alan 36.852
TOPLAM197.997
 C.     Hayvancılık İlçemiz çayır ve mera varlığı yetersiz olduğu için özellikle büyükbaş hayvancılıkta yoğun olmak üzere kapalı ahırlarda ekstansif yetiştiricilik yaygındır. Başlıca hayvan varlığımız türlere göre aşağıdaki tabloda olduğu gibidir. 

CİNSİ

ADEDİ
KOYUN20000
KEÇİ2000
SIĞIR(*)Saf Kültür4440
Kültür Melezi1560
Yerli-Diğer300
TOPLAM6300
TEK TIRNAKLIAt200
Katır25
Eşek520
TOPLAM745
ARIEski Usul Kovan55
Yeni Usul Kovan400
TOPLAM455
KANATLITavuk6000
Ördek110
Kaz30
Hindi250
(*) Kaynak: Türkvet veri tabanı 

 A.     BİTKİSEL ÜRETİMİ GELİŞTİRME VE BİTKİ KORUMA ŞUBESİ

          İlçemizde meyve, sebze ve tarla alanlarında aşağıda belirtilen konularda yönetimli çiftçi mücadelesi uygulanmaktadır. Yapılan mücadele çalışmalarının daha verimli ve ucuz yürütülmesini sağlamak amacıyla genel ve özel uyarı ve yayım çalışmalarına önem verilmektedir. Yayım çalışmalarında özellikle doğal dengenin korunması, mücadelenin teknik talimatlara uygun yapılması ve zirai mücadele ilaçlarının çevre kirliliğine ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin giderilmesi konusunda özel çaba sarf edilmektedir.

             Bu bayiler müdürlüğümüz teknik elemanlarınca düzenli olarak denetlenip, kontrol edilmektedirler. 

2009 Yönetimli Çiftçi Mücadele Programları 

         2009 yılı Bitki Koruma Programı ve Uygulama Prensipleri uyarınca Merkez ve Köylerimizde mücadele faaliyetlerimiz sürmekte ve program uyarınca bitirilen çalışmalara ait icraat cetvelleri İl Müdürlüğüne gönderilmektedir. Zirai Mücadele çalışmalarında çevre kirliliğinin minimum düzeyde tutulmasına ve doğada mevcut bitki ve hayvan varlığına zarar verilmemesine, toprak ve su kaynaklarının kirletilmemesine özen gösterilmekte, ilaçların rezidü-kalıntı süreleri dikkate alınarak doğru zamanda, doğru dozda, doğru ilaçlar kullanılması sağlanmaktadır. Ayrıca çiftçilerimize almaları gereken kültürel tedbirler konusunda bilgi verilmek suretiyle kimyasal kullanımı sınırlandırılmaya çalışılmaktadır.

 B.      HAYVAN SAĞLIĞI ŞUBESİ 

Müdürlüğümüzün hayvancılık konusundaki başlıca faaliyetleri, hayvan hastalık ve zararlarıyla mücadele, hayvan ırklarının ıslahı ve bunlara yönelik eğitim çalışmalarıdır. İlçemiz ve köylerinde genellikle küçük çapta aile işletmeciliği şeklinde hayvancılık yapılmaktadır. Son yıllarda suni tohumlamanın etkisiyle, hayvan ırklarının veriminde büyük gelişme gözlenmektedir. İlçemiz sınırları içerisinde günlük 28 ton süt toplanmakta ve çevrede bulunan çeşitli süt işleyen tesislere götürülmektedir. Bunun İlçemiz ekonomisine yansıması; günlük 28.000 x 0,55 = 15.400 YTL dir.2008 yılında 927 adet suni tohumlamadan doğan buzağı tespiti yapılmış ve yeni doğan ön soy kütüğü sistemine kaydedilmiştir.İlçemizde kene ısırık vakalarının artması sonrasında 53 köyde bulunan toplam 7000 büyükbaş hayvan keneye karşı ilaçlanmış; Kene Mücadelesi ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı konulu eğitim çalışması yapılmıştır.Bursa Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından Orhaneli Kaymakamlığımıza hediye edilen 3'ü erkek toplam 24 Saanen Keçisi İlçe Tarım Müdürlüğümüz tarafından Bursa'dan teslim alınarak İlçemiz Söğüt köyünde bir çiftçimize çoğaltılmak üzere teslim edildi. İlçe çevresinde tarıma destek ve hizmet veren 7 Adet K.Kal. Kooperatifi bulunmaktadır. 

Hayvan hastalık ve zararlılarıyla mücadele çalışmaları   Bu konu ile ilgili olarak 2009 yılında koruyucu hayvan aşılamaları başarı ile sürdürülmüştür. Mevcut imkanlar dahilinde yapılan aşılamalar: 

Uygulanan AşıUygulama Yapılan HayvanMiktar
Şap B.Baş         Sığır10585
Şap K.Baş         Keçi-Koyun22600
EnterotoksemiKoyun-
ÇiçekKoyun7000
Brucella Rev-1   Koyun-
Agalaxi  --
Keçi Ciğer Aşısı  Keçi-
KuduzKöpek943
PPRKoyun-

              2008 yılında ilçemizde şap mihrakı ve  brucellosis mihrakı görülmemiştir. Orhaneli’den diğer il ve ilçelere 355 adet büyükbaş, 2799 adet küçükbaş hayvan sevki yapılmıştır.Orhaneli mahalle ve köylerinde mevcut hayvan sayıları aşağıdaki tabloda türlere göre verilmiştir. 

CİNSİADEDİ
KOYUN 
KEÇİ 
SIĞIR(*)Saf Kültür2960
Kültür Melezi2040
Yerli-Diğer250
TOPLAM5250
TEK TIRNAKLIAt500
Katır10
Eşek120
TOPLAM630
ARIEski Usul Kovan55
Yeni Usul Kovan400
TOPLAM455
KANATLITavuk200
Ördek100
Kaz 
Hindi150

(*) Kaynak: Türkvet veri tabanı

                    İlçemizde sulanabilir arazi miktarı düşük olduğundan, hayvancılığın rantabl yapılmasında yem bitkilerinin önemi oldukça fazladır. Hem hayvanın protein ihtiyacının tam olarak karşılanabilmesi, hem de karlı bir hayvancılık yapabilmesi; üreticinin kendi yetiştirdiği yem bitkileriyle besleme yapması ve hazır yem masrafını azaltmasıyla sağlanabilecektir. Sulanabilir arazi kısıtlı olduğundan; Orhaneli şartlarına uyum sağlayabilecek, doğal yağışlarla büyüyecek ve kış soğuklarından etkilenmeyecek yem bitkisi araştırılmış yemlik kolza bitkisinin Ekim ayında ekilmesi kış soğuklarından etkilenmemesi, erken baharda hasat edilip aynı arazide 2. bir ürün yetiştirilmesine olanak sağlaması ve dekara minimum 10 ton ot verimi sağlaması gibi avantajları gözetilerek, bu ürünün yaygınlaştırılması projesine başlanmıştır. Yemlik kolza silajlık yem bitkisi olarak da değerlendirilebilmektedir. Bu maksatla ücretsiz tohum temin edilerek; Çöreler, Karaoğlanlar ve Merkez Akalan köylerinde 5 üreticiye toplam 30 da ekim yaptırılmış ve teknik olarak gerekli danışmanlık hizmeti verilmiştir. Bu deneme parselleri sürekli takip edilmektedir. 2009 yılında hasat esnasında bir tarla günü organize edilerek daha geniş kitlelere bu ürünün yayımı yapılacaktır.  

C.      KONTROL ŞUBESİ        

        İlçemizde faal olarak 2 adet zirai ilaç bayii, 4 adet ruhsatlı yem bayii, 9 adet gıda üreten işyeri, 80 adet gıda satış ve toplu tüketim yeri Müdürlüğümüzce denetim altında tutulmaktadır.          

              D.      ÇİFTÇİ EĞİTİM VE YAYIM ŞUBESİ 

          İlçemiz çiftçilerinin yeni üretim döneminde daha bilinçli üretim yapabilmelerini sağlamak amacıyla toprak tahlilinin önemi konusunda yayım faaliyetlerine ağırlık verilmiş ve bu program çerçevesinde 2008 yılında da kuralına uygun olarak uygun derinlikten alınan 79 toprak örneği İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından belirlenen noktalardan ve talep eden üreticilerimizin arazilerinden alınarak, ücretsiz tahlil edilmesi sağlanmıştır.  Genel Çiftçi Eğitim ve Yayım Faaliyetleri olarak, program dahilinde aşağıdaki belirtilen konularda çiftçi toplantıları düzenlenmiştir.* Kiraz sineğinin tanıtılması ve mücadelesi* Malçlı Çilek Yetiştiriciliği * Toprak analizi ve gübreleme* Tarım Sigortası* Kene Mücadelesi ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı 2008 yılı içerisinde Çiftçi Eğitim ve Yayım Faaliyetleri çerçevesinde programlı olarak köylerimizde slayt gösterisi şeklinde eğitim çalışmaları yapılmıştır 

 TAR-GEL PROJESİ 

Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi (TAR-GEL) kapsamında 657 Sayılı Devlet Memurluğu Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak, Fadıl Köyünde bir Ziraat Mühendisi, Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapmaktadır. Söz konusu personelimiz Tarım İl ve İlçe Müdürlüğünün belirlediği programlar çerçevesinde Fadıl merkez olmak üzere Sırıl, Çeki, Yakuplar, Demirci, Mahaller, Semerci ve Emir’de tarımsal yayımı geliştirme faaliyetlerinde bulunmaktadır. 

İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ İNTERNET SİTESİ  

 Ayrıca İlçe Tarım Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan internet sitesi (http://www.orhanelitarim.gov.tr) 2008 yılı başında kullanıma açılmıştır. Tarımsal bilgi, duyurular ve faaliyetler konusunda üreticilerimizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanan internet sitemiz teknolojik anlamda önemli bir ihtiyaca cevap vermektedir. 

E.       PROJE VE İSTATİSTİK ŞUBESİ A.     DESTEKLEMELER

 a.       Mazot Gübre Desteği            

 2009 yılı Mazot Gübre Desteğine, 53 köyden 981 çiftçimiz müracaat etmiştir. 

 b.      Yem Bitkileri Desteklemeleri

             2008/13489 sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Esasları Tebliği (2008/31)’nde belirtilen Yem Bitkileri Üretiminin Teşvik Edilmesi esasları belirlenmiş olup, bu kapsamda belirlenmiş olan yem bitkileri üretimi için hazırlanan projelere destekleme uygulaması 2009 yılında da sürdürülmüştür.

             Orhaneli’de 164 çiftçi Yem Bitkisi Desteği’ne müracaat etmiş olup, bunların 163’i onaylanmıştır. 

c.       Sertifikalı Tohumluk Desteklemeleri 

2009 yılı güz döneminde  Sertifikalı Fidan Desteği müracaatı yapılmıştır. Ürünler bazında destekleme alanları aşağıdadır. 

Fidanın CinsiDikilen Alan (da)
Badem 
Ceviz121,96
  
  
TOPLAM268,228

 2009 yılında  Sertifikalı Fidan Desteği müracaatı olmamıştır. 

d.      Kırsal Kalkınma Projeleri 

          2007 yılında ilçemizde Kırsal Kalkınma Projesi uygulanmamıştır. 2006 yılında Orhaneli’de uygulanan Kırsal Kalkınma Projeleri aşağıdadır.  

Proje KonusuKöyüÇiftçi SayısıVerilen MiktarGerçekleşme DurumuGelen Ödenek
Sertifikalı  Tohumluk  Guadulope Ekmeklik Buğdayı Dağıtım ProjesiAkalan1550Proje 10 köyden 116 çiftçiye 15 ton buğday tohumu dağıtılmıştır. Bedelin 4.074 YTL si İl Özel İdaresince, 6.111 YTL si Çiftçi katkı payı ile karşılanmıştır.          
Başköy131200
Çınarcık2500
Çöreler202100
Deliballar202100
Firoz263100
Girencik162000
Erenler91600
Küçükorhan81050
Mahaller1800
TOPLAM10 köy11615.000 kg 4.074 YTL
   Saf Kıvırcık Damızlık Toklu Dağıtım ProjesiAğaçhisar55

   53 Adet Saf Kıvırcık Damızlık Toklu, Bandırma Hayvancılık Araş. Ens. ve Karacabey Tarım İşletmesinden temin edilip çiftçilere kura yöntemi ile dağıtılmıştır. Bedelin 14.000 YTLsi İl Özel İdaresince, 10.453 YTLsi çiftçi katkı payı ile karşılanmıştır.

                  
Başköy55
Belenoluk22
Çivili35
Demirci33
Dündar22
E.Danişment44
Erenler22
Göktepe22
Gümüşpınar55
Kabaklar22
Karaoğlanlar44
Kadıköy22
Koçu33
K.Orahan33
Mahaller22   
Tepecik11   
Topuk11   
TOPLAM18 Köy4953 toklu   14.000 YTL
Yakıt Temini ProjesiOrhaneli İlçe Tarım Müdürlüğü  

 Kırsal Kalkınma Projelerinin uygulanması ve takibi için kullanılmak üzere İlgili Petrol ofisinde alacak olarak kaydedilmiştir. 

4.000 YTL
G.TOPLAM      22.074
 
 
 
Adres :
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Hürriyet / BURSA
Tel: 0224 246 42 30
Fax: 0224 247 43 24
© Copyright 2009 İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Tasarım & Yazılım KaleNet